150 1Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste. 2Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet 3Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. 4Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. 5Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler. 6Allt vad anda har love HERREN. Halleluja!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses