7Ack att från Sion komme frälsning för Israel! När HERREN vill åter upprätta sitt folk, då skall Jakob fröjda sig, då skall Israel vara glad.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses