149 1Halleluja! Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling. 2Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung. 3Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom. 4Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. 5De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger. 6Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, 7för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan, 8för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor, 9för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses