148 1Halleluja! Loven HERREN från himmelen, loven honom i höjden. 2Loven honom, alla hans änglar, loven honom, all hans här. 3Loven honom, sol och måne, loven honom, alla lysande stjärnor. 4Loven honom, I himlars himlar och I vatten ovan himmelen. 5Ja, de må lova HERRENS namn, ty han bjöd, och de blevo skapade. 6Och han gav dem deras plats för alltid och för evigt; han gav dem en lag, och ingen överträder den. 7Loven HERREN från jorden, I havsdjur och alla djup, 8eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind, som uträttar hans befallning, 9I berg och alla höjder, I fruktträd och alla cedrar, 10I vilda djur och all boskap, I kräldjur och bevingade fåglar, 11I jordens konungar och alla folk, I furstar och alla domare på jorden, 12I ynglingar, så ock I jungfrur, I gamle med de unga. 13Ja, de må lova HERRENS namn, ty hans namn allena är högt, hans majestät når över jorden och himmelen. 14Och han har upphöjt ett horn åt sitt folk -- ett ämne till lovsång för alla hans fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses