8Ja, till dig, HERRE, Herre, se mina ögon; till dig tager jag min tillflykt, förkasta icke min själ.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses