136 1Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. 2Tacken gudarnas Gud, ty hans nåd varar evinnerligen. 3Tacken herrarnas HERRE, ty hans nåd varar evinnerligen; 4honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen; 5honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen; 6honom som har utbrett jorden över vattnen, ty hans nåd varar evinnerligen; 7honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen: 8solen till att råda över dagen, ty hans nåd varar evinnerligen, 9månen och stjärnorna till att råda över natten, ty hans nåd varar evinnerligen; 10honom som slog Egypten i dess förstfödda, ty hans nåd varar evinnerligen, 11och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar evinnerligen, 12med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar evinnerligen; 13honom som delade Röda havet itu, ty hans nåd varar evinnerligen, 14och lät Israel gå mitt därigenom, ty hans nåd varar evinnerligen, 15och kringströdde Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar evinnerligen; 16honom som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar evinnerligen, 17honom som slog stora konungar, ty hans nåd varar evinnerligen, 18och dräpte väldiga konungar, ty hans nåd varar evinnerligen: 19Sihon, amoréernas konung, ty hans nåd varar evinnerligen, 20och Og, konungen i Basan, ty hans nåd varar evinnerligen; 21och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar evinnerligen, 22till arvedel åt sin tjänare Israel, ty hans nåd varar evinnerligen; 23honom som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar evinnerligen, 24och som ryckte oss ur våra ovänners våld, ty hans nåd varar evinnerligen; 25honom som giver mat åt allt levande, ty hans nåd varar evinnerligen. 26Tacken himmelens Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses