134 1En vallfartssång. Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus. 2Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN. 3HERREN välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses