7Du, HERRE, skall bevara dem, du skall beskydda dem för detta släkte evinnerligen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses