128 1En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar. 2Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig! 3Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru, därinne i ditt hus, lika olivtelningar dina barn, omkring ditt bord. 4Ty se, så varder den man välsignad, som fruktar HERREN.   5HERREN välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar, 6och må du få se barn av dina barn. Frid över Israel!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses