126 1En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande. 2Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.» 3Ja, HERREN hade gjort stora ting med oss; däröver voro vi glada. 4HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet. 5De som så med tårar skola skörda med jubel. 6De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; de komma åter med jubel och bära sina kärvar.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses