121 1En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma? 2Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig! 4Nej, han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke. 5HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida. 6Solen skall icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten. 7HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ. 8HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses