27Lär mig att förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses