140Ditt tal är väl luttrat, och din tjänare har det kärt.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses