132Vänd dig till mig och var mig nådig, såsom rätt är mot dem som hava ditt namn kärt.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses