125Jag är din tjänare; giv mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses