120Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses