119Du förkastar såsom slagg alla ogudaktiga på jorden; därför har jag dina vittnesbörd kära.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses