108Låt min muns frivilliga offer behaga dig, HERRE, och lär mig dina rätter.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses