104Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses