117 1Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk. 2Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses