114 1När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus ut ifrån folket med främmande tunga, 2då vart Juda hans helgedom, Israel hans herradöme. 3Havet såg det och flydde, Jordan vände tillbaka. 4Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm. 5Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? 6I berg, varför hoppen I såsom vädurar, I höjder, såsom lamm? 7För Herren må du väl bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, 8för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, hårda stenen till en vattenkälla.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses