113 1Halleluja! Loven, I HERRENS tjänare, loven HERRENS namn. 2Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid. 3Från solens uppgång ända till dess nedgång vare HERRENS namn högtlovat. 4HERREN är hög över alla folk, hans ära når över himmelen. 5Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud, han som sitter så högt, 6han som ser ned så djupt -- ja, vem i himmelen och på jorden? 7Han som upprättar den ringe ur stoftet, han som lyfter den fattige ur dyn, 8för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar; 9han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje såsom moder, omgiven av barn! Halleluja!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses