111 1Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling. 2Stora äro HERRENS verk, de begrundas av alla som hava sin lust i dem. 3Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förbliver evinnerligen. 4Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN. 5Han giver mat åt dem som frukta honom, han tänker evinnerligen på sitt förbund. 6Sina gärningars kraft har han gjort kunnig för sitt folk, i det han gav dem hedningarnas arvedel. 7Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar. 8De stå fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa. 9Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn. 10HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses