5Herren är på din högra sida, han skall krossa konungar på sin vredes dag.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses