2Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses