110 1Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: »Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.» 2Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender. 3Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. 4HERREN har svurit och skall icke ångra sig: »Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.» 5Herren är på din högra sida, han skall krossa konungar på sin vredes dag. 6Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. 7Ur bäcken skall han dricka på vägen; därför skall han upplyfta huvudet.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses