108 1En sång, en psalm av David. (2) Mitt hjärta är frimodigt, o Gud, jag vill sjunga och lova; ja, så vill min ära. 2Vakna upp, psaltare och harpa; jag vill väcka morgonrodnaden. 3Jag vill tacka dig bland folken, HERREN, och lovsjunga dig bland folkslagen. 4Ty din nåd är stor ända uppöver himmelen, och din trofasthet allt upp till skyarna. 5Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, och över hela jorden sträcke sig din ära.   6På det att dina vänner må varda räddade, må du giva seger med din högra hand och bönhöra mig. 7Gud har talat i sin helgedom: »Jag skall triumfera, jag skall utskifta Sikem och skall avmäta Suckots dal. 8Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är mitt huvuds värn, 9Juda min härskarstav; Moab är mitt tvagningskärl, på Edom kastar jag min sko; över filistéernas land höjer jag jubelrop.» 10Vem skall föra mig till den fasta staden, vem leder mig till Edom?   11Har icke du, o Gud, förkastat oss, så att du ej drager ut med våra härar, o Gud? 12Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet. 13Med Gud kunna vi göra mäktiga ting; han skall förtrampa våra ovänner.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses