24Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses