2Jag vill akta på ostrafflighetens väg -- när kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig vandel, där jag bor i mitt hus.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses