100 1En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder. 2Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop. 3Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord. 4Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn. 5Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses