18Rikedom och ära vinnas hos mig, ädla skatter och rättfärdighet.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses