40Och Balak slaktade fäkreatur och småboskap och sände till Bileam och de furstar som voro med honom.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses