39Sedan följde Bileam med Balak, och de kommo till Kirjat-Husot.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses