20Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses