16Men våra fäder, de voro övermodiga; de voro hårdnackade, så att de icke hörde på dina bud.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses