14Du gav dem kunskap om din heliga sabbat och gav dem bud och stadgar och lag genom din tjänare Mose.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses