13Och du steg ned på berget Sinai och talade till dem från himmelen och gav dem rättfärdiga rätter och riktiga lagar, goda stadgar och bud.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses