11Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndare?»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses