27Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.»  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses