23Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses