39Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?'
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses