38Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses