34Och i sin vrede överlämnade hans herre honom i fångknektarnas våld, intill dess han hade betalt allt vad han var skyldig.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses