32Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen -- ingen utom Fadern.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses