30Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses