41Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses