32Om I älsken dem som älska eder, vad tack kunnen I få därför? Också syndare älska ju dem av vilka de bliva älskade.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses