22Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn såsom något ont.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses