19Sedan slaktades den, och Mose stänkte blodet på altaret runt omkring;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses