32I skolen icke ohelga mitt heliga namn, ty jag vill bliva helgad bland Israels barn. Jag är HERREN, som helgar eder,
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses